Program do nagrywania zabiegów

miniIRIS – oprogramowanie do rejestracji, przechwytywania, przetwarzania, przeglądania, udostępniania oraz archiwizacji obrazów diagnostycznych. Wspomaga pracę diagnosty, proces diagnozowania, monitorowania i leczenia pacjentów w gabinetach specjalistycznych – umożliwia otrzymywanie, wysyłanie, przetwarzanie oraz archiwizację obrazów medycznych.

Charakterystyka oprogramowania miniIRIS

Rejestrowanie obrazów diagnostycznych w postaci zdjęć i sekwencji wideo, np. z endoskopu, mikroskopu, wideokolposkopu, lampy szczelinowej, aparatu USG):
zapis i odczyt obrazów w formatach TIFF, JPEG, BMP, PNG, GIF
zapis i import sekwencji wideo na dysku twardym komputera,
edycja wybranych klatek
sterowanie (przełącznik nożny), urządzeniami medycznymi i kamerami rejestrującymi
Przetwarzanie i analiza zarejestrowanych obrazów medycznych, których interpretacja pozwala na postawienie właściwej diagnozy.
Wymiana danych medycznych w standardzie DICOM (eksport/import/udostępnianie) ze szpitalnym systemem informacyjnymi HIS.
archiwizacja obrazów diagnostycznych
Moduł raportu wbudowany w programie umożliwia:
Tworzenie raportów zawierających kluczowe obrazy diagnostyczne z kilku urządzeń medycznych.
Tworzenie raportów z kolejnych wizyt, umożliwiając łatwiejsze monitorowanie zmian.
Wybranie i opisanie obrazów diagnostycznych na jednym raporcie przez specjalistę celem ułatwienia diagnozy dla lekarza (prowadzącego lub konsultanta).
Prowadzenie kartoteki pacjentów:
wprowadzanie, edycja i przeglądanie danych osobowych
informacja o zapisanych zdjęciach i filmach oraz datach wykonania
przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: nazwiska, numeru PESEL, numeru karty pacjenta, daty wizyty, zapisanych obrazów medycznych i sekwencji wideo.

W podglądzie wydruku dostępne są następujące opcje:

Drukowanie raportu
Ustawienia wydruku
Zapisanie raportu w programie
Nagranie raportu na płytę CD/DVD
Wysłanie raportu e-mailem (wymagane połączenie z Internetem)
Zapis raportu na dysku w formacie PDF
Zapis raportu na dysku w wybranym formacie
Zaawansowana edycja wyglądu raportu
Nagrywanie przechwyconych, oryginalnych lub przetworzonych obrazów medycznych i sekwencji wideo z wybranej wizyty na płyty CD lub DVD.

Dodatkowe moduły do programu miniIRIS (opcja):

Moduł obsługi aparatu cyfrowego (CANON)

umożliwia ustawianie wybranych parametrów aparatu z poziomu programu miniIRIS, a następnie wykonanie zdjęcia i zapisanie dla wybranego pacjenta

Moduł obsługi kamery cyfrowej (standard FireWire, USB 2.0)

umożliwia ustawianie wybranych parametrów kamery cyfrowej z poziomu programu miniIRIS

Minimalne wymagania:

procesor 1.6 GHz

512 MB RAM (Windows XP), 1GB RAM (Windows Vista/7)

monitor min. 15″ 1024×768

system operacyjny Windows XP/Vista/7

Zalecane wymagania:

procesor 2.6 GHz

1 GB RAM (Windows XP), 2GB RAM (Windows Vista/7)

monitor 21.5″ 1920×1080

Wyposażenie dodatkowe

Do komputera stacjonarnego:

 • wewnętrzna karta wideo
 • przycisk nożny do kontroli przechwytywania obrazów (ułatwia zatrzymywanie i zapis klatek oraz przełączanie do trybu podglądu „na żywo”

Do notebooka:

 • zewnętrzna karta wideo
 • przycisk nożny do kontroli przechwytywania obrazów (ułatwia zatrzymywanie i zapis klatek oraz przełączanie do trybu podglądu „na żywo”)

Zarejestrowane lub zaimportowane obrazy diagnostyczne można przeglądać w postaci oryginalnej lub poddać przetwarzaniu. Przetworzony obraz ukazuje informacje niedostępne lub mało dostrzegalne na oryginalnym obrazie, co zwiększa trafność diagnozy.

Menu narzędziowe dla obrazów zawiera:

 • Filtr bezczerwienny (red free)
 • Filtr kobaltowy (kobalt)
 • Filtr czerwony
 • Filtr zielony
 • Filtr niebieski
 • Skala szarości
 • Rozciąganie histogramu
 • Negatyw
 • Wyostrzanie
 • Wygładzenie
 • Wykrywanie krawędzi
 • Mediana
 • Pomniejszenie -10%
 • Automatyczne powiększenie (do rozmiarów okna)
 • Rozmiar oryginalny (100%)
 • Powiększenie +10%
 • Wybór powiększenia (z rozwijanej listy)
 • Opis powiększenia
 • Regulacja jasności
 • Regulacja kontrastu
 • Manipulacja składowymi kanałów czerwonego / zielonego / niebieskiego
 • Oryginalna orientacja zdjęcia
 • Obrót o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 • Obrót o 180°
 • Obrót o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
 • Zapisywanie pliku

Zastosowanie filtrów przetwarzania obrazu umożliwia wydobywanie informacji niewidocznej na oryginalnych obrazach rejestrowanych przez urządzenie i niedostępnej bez zastosowania odpowiedniego przetwarzania danych. Zależnie od rodzaju obrazowanych tkanek, trybu obrazowania i urządzeń obrazujących stosuje się inne ustawienia filtrów celem najlepszego wydobycia istotnych informacji. Zaleca się, aby operator zapoznał się eksperymentalnie z efektami filtrowania.