Zarejestruj urządzenie

    Potwierdzam, iż zapoznałem(am) się z instrukcją obsługi urządzenia

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie informacji przez BOB-Technika Światłowodowa Stanisław Borkowski, NIP: 5251057827, ul. Kolejowa 14, 05-092 Łomianki.