Zapis w Mini IRIS z zabiegu na YouTube

miniIRIS - oprogramowanie do rejestracji, przechwytywania, przetwarzania, przeglądania, udostępniania oraz archiwizacji obrazów diagnostycznych. Wspomaga pracę diagnosty, proces diagnozowania, monitorowania i leczenia pacjentów w gabinetach specjalistycznych - umożliwia otrzymywanie, wysyłanie, przetwarzanie oraz archiwizację obrazów medycznych.  
  • Minimalne wymagania:

  • procesor 1.6 GHz
  • 512 MB RAM (Windows XP), 1GB RAM (Windows Vista/7)
  • monitor min. 15" 1024x768
  • system operacyjny Windows XP/Vista/7

Zalecane wymagania:

 • procesor 2.6 GHz
 • 1 GB RAM (Windows XP), 2GB RAM (Windows Vista/7)
 • monitor 21.5" 1920x1080

Charakterystyka oprogramowania miniIRIS

 • Rejestrowanie obrazów diagnostycznych w postaci zdjęć i sekwencji wideo, np. z endoskopu, mikroskopu, wideokolposkopu, lampy szczelinowej, aparatu USG):
  • zapis i odczyt obrazów w formatach TIFF, JPEG, BMP, PNG, GIF
  • zapis i import sekwencji wideo na dysku twardym komputera,
  • edycja wybranych klatek
  • sterowanie (przełącznik nożny), urządzeniami medycznymi i kamerami rejestrującymi
 • Przetwarzanie i analiza zarejestrowanych obrazów medycznych, których interpretacja pozwala na postawienie właściwej diagnozy.
 • Wymiana danych medycznych w standardzie DICOM (eksport/import/udostępnianie) ze szpitalnym systemem informacyjnymi HIS.
 • archiwizacja obrazów diagnostycznych
 • Moduł raportu wbudowany w programie umożliwia:
  • Tworzenie raportów zawierających kluczowe obrazy diagnostyczne z kilku urządzeń medycznych.
  • Tworzenie raportów z kolejnych wizyt, umożliwiając łatwiejsze monitorowanie zmian.
  • Wybranie i opisanie obrazów diagnostycznych na jednym raporcie przez specjalistę celem ułatwienia diagnozy dla lekarza (prowadzącego lub konsultanta).
 • Prowadzenie kartoteki pacjentów:
  • wprowadzanie, edycja i przeglądanie danych osobowych
  • informacja o zapisanych zdjęciach i filmach oraz datach wykonania
  • przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: nazwiska, numeru PESEL, numeru karty pacjenta, daty wizyty, zapisanych obrazów medycznych i sekwencji wideo.

  W podglądzie wydruku dostępne są następujące opcje:

  • Drukowanie raportu
  • Ustawienia wydruku
  • Zapisanie raportu w programie
  • Nagranie raportu na płytę CD/DVD
  • Wysłanie raportu e-mailem (wymagane połączenie z Internetem)
  • Zapis raportu na dysku w formacie PDF
  • Zapis raportu na dysku w wybranym formacie
  • Zaawansowana edycja wyglądu raportu
 • Nagrywanie przechwyconych, oryginalnych lub przetworzonych obrazów medycznych i sekwencji wideo z wybranej wizyty na płyty CD lub DVD.

Dodatkowe moduły do programu miniIRIS (opcja):
Moduł obsługi aparatu cyfrowego (CANON)

 • umożliwia ustawianie wybranych parametrów aparatu z poziomu programu miniIRIS, a następnie wykonanie zdjęcia i zapisanie dla wybranego pacjenta

Moduł obsługi kamery cyfrowej (standard FireWire, USB 2.0)

 • umożliwia ustawianie wybranych parametrów kamery cyfrowej z poziomu programu miniIRIS
 

Wyposażenie dodatkowe

Do komputera stacjonarnego:

 • wewnętrzna karta wideo
 • przycisk nożny do kontroli przechwytywania obrazów (ułatwia zatrzymywanie i zapis klatek oraz przełączanie do trybu podglądu "na żywo"

Do notebooka:

 • zewnętrzna karta wideo
 • przycisk nożny do kontroli przechwytywania obrazów (ułatwia zatrzymywanie i zapis klatek oraz przełączanie do trybu podglądu "na żywo")

Zarejestrowane lub zaimportowane obrazy diagnostyczne można przeglądać w postaci oryginalnej lub poddać przetwarzaniu. Przetworzony obraz ukazuje informacje niedostępne lub mało dostrzegalne na oryginalnym obrazie, co zwiększa trafność diagnozy.

Menu narzędziowe dla obrazów zawiera:

 • Filtr bezczerwienny (red free)
 • Filtr kobaltowy (kobalt)
 • Filtr czerwony
 • Filtr zielony
 • Filtr niebieski
 • Skala szarości
 • Rozciąganie histogramu
 • Negatyw
 • Wyostrzanie
 • Wygładzenie
 • Wykrywanie krawędzi
 • Mediana
 • Pomniejszenie -10%
 • Automatyczne powiększenie (do rozmiarów okna)
 • Rozmiar oryginalny (100%)
 • Powiększenie +10%
 • Wybór powiększenia (z rozwijanej listy)
 • Opis powiększenia
 • Regulacja jasności
 • Regulacja kontrastu
 • Manipulacja składowymi kanałów czerwonego / zielonego / niebieskiego
 • Oryginalna orientacja zdjęcia
 • Obrót o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 • Obrót o 180°
 • Obrót o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
 • Zapisywanie pliku

Zastosowanie filtrów przetwarzania obrazu umożliwia wydobywanie informacji niewidocznej na oryginalnych obrazach rejestrowanych przez urządzenie i niedostępnej bez zastosowania odpowiedniego przetwarzania danych. Zależnie od rodzaju obrazowanych tkanek, trybu obrazowania i urządzeń obrazujących stosuje się inne ustawienia filtrów celem najlepszego wydobycia istotnych informacji. Zaleca się, aby operator zapoznał się eksperymentalnie z efektami filtrowania.